עמוד:344

לאחר הרצת התכנית פתחו את הקובץ tblExample . xml שנוצר בספרייה . d : \ asp שימו לב כי הקובץ מכיל את הסכמה ולאחר מכן את הגדרת הנתונים בשפת . XML שאלה 6 . 11 פתחו את קובץ tblExample . xml ורשמו את : א . הגדרות הסכמה שנוצרה ; ב . תיאור הנתונים בשפת XML של השורה הראשונה בטבלה . לקריאת קובץ הXML- נשתמש בפעולה ReadXml של האובייקט . DataSet פעולה זו מקבלת שני פרמטרים : הפרמטר הראשון הוא מהטיפוס מחרוזת והוא מציין את שם קובץ הXML- ואת המסלול אליו . הפרמטר השני ( X mlReadMode . ReadSchema ) מציין כי יש להשתמש בסכמה מתאימה , לדוגמה : DataSet ds . ReadXml ( "d : \\ asp \\ tblExample . xml" , XmlReadMode . ReadSchema ); נכתוב קובץ aspx היוצר עצם מהטיפוס DataSet שמכיל את הנתונים שנשמרו בקובץ tblE xample . xml שיצרנו קודם לכן . לאחר מכן הוא מזמן את הפעולה ListOfUsers () שמציגה את הנתונים שנשמרו בעצם מהטיפוס . D ataSet שימו לב , כי בדף ASP הזה אנו לא משתמשים במסד הנתונים . < % @ Import Namespace = "S ystem . Xml" % > < % @ Import Namespace = "S ystem . Data . Sql Client" % > < % @ Import Namespace = "S ystem . Data" % > < % @ Page Language = "C + " Debug = "true" % >

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר