עמוד:342

הפעולה WriteXml מקבלת שני פרמטרים : הפרמטר הראשון מהטיפוס מחרוזת אשר מכיל את שמו ואת מסלולו של קובץ ה , XML- שנרצה לשמור בו את הנתונים . הפרמטר השני ( XmlWriteMode . WriteSchema ) מציין כי הקובץ XML יכיל גם סכמה מתאימה . לדוגמה , נניח כי בנינו טבלה בשם tblExample המכילה את הנתונים האלה : נכתוב תכנית writeXml . aspx שיוצרת קובץ XML בשם tblExample . xml המתאר את מבנה הנתונים של הטבלה . tblExample הקובץ הזה מכיל גם סכמה מתאימה . בתכנית ניצור תחילה עצם מהטיפוס DataSet שמכיל את תוצאות השאילתה שמאחזרת את נתוני הטבלה , ולאחר מכן נשתמש בפעולה WriteXml כדי ליצור קובץ XML בשם . tblExample . xml < % @ Import Namespace = "System . Xml" % > < % @ Import Namespace = "System . Data . SqlClient" % > < % @ Import Namespace = "System . Data" % > < % @ Page Language = "C + " Debug = "true" % > "http : // www . w 3 . org / TR / xhtml 1 / DTD / xhtml 1-transitional . dtd" > איור 6-4 תוכן טבלה tblExample

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר