עמוד:339

< GameWithBestScore > Chess < LastVisit > 2008-01-01 < BestScore > 565446 < NumbeOfVisits > 566 < PlayerName > the king of chess < PlayerID > 1 < BestScore > 256666 < NumbeOfVisits > 44 < PlayerName > Prince < PlayerID > 2 < Player > < ScoreInAllGames > 565446 < ScoreInAllGames > 3456642 < GameWithBestScore > Mahjung < LastVisit > 2008-02-02 כפי שרואים , קובץ הXML- מכיל שני שחקנים ולכל שחקן שמורים שבעה אלמנטים בנים שמכילים עליו מידע . הערה : התאריך צריך להיות בפורמט הזה : Y , '"YYYY-MM-DD" מציין שנה 4 ) ספרות , למשל M , ( 2008 מציין חודש 2 ) ספרות ) וD- מציין יום 2 ) ספרות , ( ובין השנה , החודש והיום מפריד התו . " - " ולהלן קובץ , XSD שבאמצעותו נבדוק את המבנה ואת התוכן של קובץ הXML- הזה . קובץ הXSD- יכול להיראות כך : Players . xsd < xs : complexType > < xs : element name = "Players" > xmlns : xs = "http : // www . w 3 . org / 2001 / XMLSchema" > < xs : schema attributeFormDefault = "unqualified" elementFormDefault = "qualified"

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר