עמוד:321

להלן הפלטים של כל אחד מן הקבצים : הפלט של הקובץ : a . html bold underline first line הפלט של הקובץ : a . xml < u > underline < b > bold < h 3 > first line < body > שאלה למחשבה כיצד יודע הדפדפן איך להציג את הנתונים של קובץ הHTML- בצורה הזאת ? התגים של HTML מוגדרים בדפדפן מראש , והוא יודע להציג את הנתונים לפי הגדרותיו . בדוגמה שלנו , הדפדפן הציג את המידע שבקובץ הHTML- בהתאם להגדרות של תגי ה , HTML- כלומר : עם כותרת , עם הדגשה ועם קו תחתון . לעומת זאת , הדפדפן בקובץ הXML- לא ידע לפענח את התגים , ולכן הוא התעלם מאופן הצגת הנתונים והציג את הקובץ כפי שהוא . מחבר קובץ הHTML- יכול להשתמש רק בתגים שמוגדרים מראש , למשל טבלאות , תמונות , קישורים וכדומה ( מספר התגים בHTML- קבוע , ( ורק במבנה שהוגדר מראש . לעומת זאת , מחבר קובץ הXML- יכול לייצר את התגים שהוא צריך בלי הגבלה ( מספר התגים אינו קבוע ואינו מוגדר מראש . ( באופן הזה , בקובץ XML ניתנת לו האפשרות לתאר את כל סוגי הנתונים שלא היה אפשר לתארם בשפת , HTML כגון נוסחאות מתמטיות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר