עמוד:319

שאלה 6 . 1 הציגו שני תרחישים להדגמת השימושים האפשריים של קובץ הXML- של שערי החליפין היציגים . בפרק הזה מטרתנו העיקרית היא להבין כיצד אפשר להציג את הנתונים השמורים בתבנית . XML ייצוג XML משמש כייצוג מתווך בין המבנה של הנתונים שבו משתמשת תוכנת הלקוח לבין המבנה של הנתונים שבו משתמשת תוכנת השרת . לדוגמה , תוכנת השרת משתמשת במסד הנתונים , SQLServer ואילו תוכנת השרת משתמשת במסד הנתונים . MySQL אפשר גם להשתמש בנתונים שמיוצגים בתקן XML בשפות תכנות שונות , כגון , Visual B asic , Delphi , JAVA , C + או בשפות התסריט , לדוגמה JavaScript וכדומה . למשל , ניתן לקרוא קובץ XML בכל אחת מהשפות ללא קשר לתוכנו של הקובץ . כמו כן , אפשר להשתמש בטכנולוגיות שונות , כמו JSP , ASP . NET , ASP וכדומה . שפת XML היא גם חלק בלתי נפרד מתכניות הגרפיקה , כגון FLASH ו , PHOTOSHOP- ומתכניות האופיס , כגון . EXCEL , ACCESS , WORD לדוגמה , אם נכתוב מסמך באחת מתכניות האופיס , נוכל לשמור אותו כמסמך XML ולהעבירו מיישום ליישום . כמו כן , היא עובדת עם רוב מערכות ההפעלה כמו UNIX , LINUX , WINDOWS וכן בטלפונים הניידים . יתרונות העבודה עם : XML . 1 קובצי XML מאפשרים החלפת מידע בין מערכות : במקרים רבים מערכות ההפעלה ובסיסי הנתונים אינם תואמים זה את זה . קובץ XML הוא קובץ קריא בכל מערכות ההפעלה המודרניות , והוא מאפשר תקשורת פשוטה עם כל היישומים לניהול מסדי נתונים הנפוצים בשוק . . 2 קובצי XML מאפשרים גמישות בגישה למידע : כיוון שייצוג בשפת XML אינו תלוי בחומרה או בתוכנה , המידע המאוחסן באמצעותה אינו מוגבל לסוגים מסוימים של דפדפנים ברשת האינטרנט . . 3 הבחנה בין המידע העיצוב לבין העיצוב : המידע מופרד מממשק המשתמש , ולכן שינויים בתצוגה אינם מצריכים שינוי במבנה הנתונים . תכונה זו מבדילה שפה זו משפת HTML שבה המידע והעיצוב נמצאים באותו המסמך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר