עמוד:298

להלן הטופס כפי שהוא מוצג למשתמש : לחיצה על כפתור מהטיפוס submit מפעילה אירוע בשם , onsubmit אשר מזמן פונקציה בוליאנית ( valid ) הבודקת את הטופס . רק אם הפונקציה תחזיר את הערך , true יישלח הטופס לשרת כדי להפעיל את הפונקציה , valid הבודקת את תקינות הטופס , נשבץ את האירוע onsubmit בתג הטופס : < form id = "formBaseReg" onsubmit = "return valid () " > הפונקציה עצמה תוגדר בראש הדף , בתוך התג < head > ובתוכו התג . < script type = "text / javascript" > נציג שוב את הדף עם השינויים הדרושים , אך ללא חזרה על הטבלה המכילה את תיבות הטקסט והכפתור : < title > Text and Password Form < head id = " Head 1 " runat = " server" > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > איור 5-16 הצגת דף טופס הרשמה אשר ישמש בסיס להסברים ולתרגילים הבאים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר