עמוד:291

< script type = "text / javascript" > < title > Learning JavaScript < head > alert ( id . innerHTML ); var id = document . getElementById ( idStr ); function getInnerHtml ( idStr ) { < script type = "text / javascript" > " ; var id = document . getElementById ( "overP" ); function changeInnerHtml () { } הן בטקסט והן בתגי ה < br > HTML תוכן הפסקה השתנה } id . style . color = "Red" ; id . innerHTML = " < big > > < body dir = "rtl" > < h 1 > getElementById הקליקו ב העכבר < big > על פסקה זו < br /> < p id = "overP" onmousemove = "changeInnerHtml () " > העבירו את העכבר מעל פסקה זו < br /> האם הבחנתם בשינוי ? הרצת הדף תציג את הדף הזה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר