עמוד:286

יהפוך לאדום , אך כאשר נזיז את העכבר אל מחוץ לתחום הפסקה , יחזור הרקע לצבעו הקודם . כאשר נעביר את העכבר על התמונה , תתחלף התמונה . אבל כאשר נזיז את העכבר אל מחוץ לשטח התמונה , תחזור התמונה המקורית . נדגיש כי בכדי שאפשר יהיה לגשת לעצם התמונה ולשנות אותו יש לתת לעצם שם ולגשת אליו דרך שמו , לכן בדוגמה הבאה רשמנו את השם name = "whiteCat " כחלק מהתג . img כמו כן , בתוכנית זו אנו מבצעים שינויים בתוכן של הדף , ולכן נרשום את התסריטים בתוך האזור התחום על ידי התג . BODY < body dir = "rtl" style = "background-color : Green ; color : Yellow ; " > < title > Events Samples < head runat = "server" > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > < div > < form id = "form 1 " runat = "server" > הדגמת אירועים onmouseover < br /> onmouseover = "style . backgroundColor = 'red' ; " > < p style = "font-size : medium ; color : Blue" < h 1 style = "color : Red" > פסקה זו תדגים את האירוע onmouseover בעת העברת העכבר על הפסקה , ישתנה צבע הרקע של הפסקה לאדום < p style = "font-size : medium ; color : Yellow" onmouseover = "style . backgroundColor = 'red' ; " onmouseout = "style . backgroundColor = 'green' ; " > < br /> העברת עכבר על הפסקה הקודמת שינתה את צבע הרקע של הפסקה , < br /> אך הצבע לא חזר לצבעו המקורי עם הזזת העכבר אל מחוץ לאזור הפסקה . < br /> פסקה זו מפעילה שני אירועים . האחד onmouseover < br /> והשני onmouseout אשר ידאג להחזרת הצבע המקורי . < p > < br /> ניתן כמובן להחליף תמונה בעת העברת העכבר . לפניכם הדוגמה , רק זכרו להחזיר את התמונה המקורית לאחר הזזת העכבר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר