עמוד:262

" ); < script type = "text / javascript" > < title > Learning JavaScript הקלד את שמך " , 16 ); var name = window . prompt (" הקלד את גילך " + age ); var age = window . prompt (" מזל טוב ליום הולדתך ה < body > window . alert ( name + " , ניתן להציג בתיבת הטקסט שמציגה הפעולה window . prompt מחרוזת שתוצג כערך התחלתי . לדוגמה , בהוראה השנייה בה הצגנו א ההודעה היא " מהו גילך , "? הוספנו את הערך 16 שיוצג בתיבת הטקסט . נציג את הדף BirthDay . htm בדפדפן ונקבל את סדרת חלונות . החלון הראשון מציג את ההודעה ' שמך '? ותיבת טקסט ובתוכה ' הערך הראשוני : ' נקליד את הערך ' ישראל : ' איור 5-2 תיבת טקסט לקליטת שם ללא ערך תחילי איור 5-3 תיבת טקסט עם ערך שהקליד המשתמש

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר