עמוד:259

5 . 2 התחביר של שפת JavaScript בתרגיל 5 . 1 ראיתם כי ההוראה alert ( 3 + " + " + 6 + " = " + 3 + 6 ) מדפיסה את המחרוזת , " 3 + 6 = 36 " ואילו ההוראה alert ( 3 + " * " + 6 + " = " + 3 * 6 ) מדפיסה , 18 כלומר את תוצאת הפעולה החשבונית . 3 * 6 חשוב להבין כי בשפת , Java Script כמו בשפות אחרות , האופרטור + משמש הן לחיבור מספרים והן לשרשור מחרוזות . כאשר המפרש של JavaScript נתקל בפעולה חשבונית שאינה הפעולה ' + ' ( חיבור , ( הוא ממיר את הערכים למספר , אם אפשר , ומבצע את הפעולה החשבונית . לעומת זאת , כאשר המפרש של JavaScript נתקל באופרטור , ' + ' הוא מתייחס אליו כאל שרשור מחרוזות . לפיכך , אם ברצוננו להציג את ערכו המספרי של הביטוי , 3 + 6 עלינו להשתמש בפעולה המקבלת ביטוי חשבוני ומחזירה את תוצאתו . פעולה כזו קיימת ב JavaS cript- ונקראת . eval () ההוראה alert ( eval ( 3 + 6 )) תציג אפוא את תוצאת החישוב של פעולת החיבור המתאימה . השפה JavaS cript מכילה פעולות נוספות הממירות למספרים ערכים מהטיפוס מחרוזת : הפעולה parseInt מקבלת מחרוזת ומחזירה אותה כמספר שלם . אם לא ניתן להמיר את המחרוזת למספר שלם , הפעולה מחזירה את הערך NaN המציין כי הנתון אינו מספר NaN ) משמעו ( N ot a Number הפעולה parseFloat מקבלת מחרוזת ומחזירה אותה כמספר ממשי . אם לא ניתן להמיר את המחרוזת למספר ממשי , הפעולה מחזירה את הערך . N aN שאלה 5 . 1 א . מה יהיה הפלט של ההוראות הבאות . בדוק " ) . 1 : ! כל הכבוד alert ( 3 + " + " + 6 + " = " + 3 + 6 ) . 4 alert ( 3 + " *" + 6 + " = " + 3 * 6 ) . 3 alert ( 7 ) . 2 alert ("! ב . מהו ההבדל בין הפלט המתקבל בסעיף 3 לבין הפלט המתקבל בסעיף ? 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר