עמוד:253

נקיף את המחרוזת כולה במרכאות , ( " " ) נמחק את סימני המרכאות שבאמצע המחרוזת , ונוסיף בתחילתה את התו , @ המציין התעלמות מתווים מיוחדים . המחרוזת שנקבל היא : Security = True ; User Instance = True" 2005 \ WebSites \ Introduction 2 Stateless \ Games \ App–Data \ DBUsers . mdf ; Integrated @ "Data Source =. \ SQLEXPRESS ; AttachDbFilename = D : \ My Documents \ Visual Studio נספח ד ' – שימוש במסד הנתונים SQL Server וזוהי מחרוזת ההתחברות . אם מסד הנתונים נמצא בתיקיית הפרויקט , בתוך תיקיית , App–Data ניתן להחליף את המסלול אל מסד הנתונים בהגדרה , DataDirectory כלומר בהצהרה כי המסד נמצא בתיקיית המידע של הפרויקט . במקרה כזה , העתקת הפרויקט למיקום אחר באותו מחשב או במחשב שונה אינה מצריכה עדכון של מחרוזת ההתחברות שכן המסלול אל מסד הנתונים הוא מסלול יחסי למיקום היישום . במקרה כזה מחרוזת ההתחברות תיראה כך : Security = True ; User Instance = True" @ "Data Source =. \ SQLEXPRESS ; AttachDbFilename = | DataDirectory |\ DBUsers . mdf ; Integrated איור 4-27 יצירת מחרוזת ההתחברות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר