עמוד:248

נתחיל בשאילתת ההוספה הבאה : 'M' , 1948 , 3 ) userGender , userBirthYear , userDegree ) VALUES ( 'Israel' , 'myPass' , 'I srael' , 'Israeli' , 'Herzelia' , INSERT INTO tblUsers ( userName , user Password , userFirstName , userLastName , userAddress , איור 4-22 הגדרה והרצה של שאילתה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר