עמוד:235

{ פ } public string ConnStr () { פ } public DataSet GetDataSet ( string strSql ) { פ } public void ListOfUsers () { פ } public void PrintDataSet ( DataSet ds ) { פ } public int InsertUpdateDalete ( string strSql ) { פ public Object GetScalar ( string strSql ) ) { נוסיף לדף את הפעולה הבודקת אם שם המשתמש תפוס . הפעם נשתמש בפעולה המחזירה עצם יחיד ממסד הנתונים : public bool IsUserNameExists ( string name ) נשנה את פעולת ההכנסה כך שתקבל גם את כתובתו ושנת לידתו של המשתמש הנרשם . { public int Insert ( string userName , string password , string firstName , string lastName , ) בדיקה אם קיים משתמש זהה if ( IsExists ( userName )) // אם יש 0 שורות משתמש לא קיים return 0 ; // הגדרת השאילתה // userName , password , firstName , lastName , address , year ); birthYear ) VALUES ( ' { 0 } ' , ' { 1 } ' , ' { 2 } ' , ' { 3 } ' , ' { 4 } ' , { 5 }) " , ( userName , password , firstName , lastName , address , string sql = string . Format ( "INSERT INTO tblUsers זימון פעולה המעדכנת את מסד הנתונים } return ExecuteNonQuery ( sql ); // נזמן פעולה זו בעת לחיצה על כפתור ' הוסף בילבו בגיס : ' { protected void Insert () הכנסת נתונים עבור בילבו בגיס // בדרך כלל הנתונים יתקבלו משדות טופס } Insert ( "B" , "bbb" , "Bilbo" , "Baggis" , "Middle Earth" , 2890 ); //

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר