עמוד:222

הגדרת שורה חדש לטבלה Data Row dr = ds . Tables ] 0 [ . NewRow (); // מתן ערכים לכל אחד מן השדות של השורה החדשה dr ] "birthYear" [ = 1952 ; dr ] "address" [ = "Electric Cave" ; dr ] "lastName" [ = "Z ehavi" ; dr ] "firstName" [ = "Y aron" ; dr ] "userName" [ = " Yaron" ; // dr ] "password" [ = "yyy" ; הוספת השורה לטבלה ds . T ables ] 0 [ . Rows . Add ( dr ); // עדכון מסד הנתונים } adapter . Update ( ds ); adapter . InsertCommand = builder . GetInsertCommand (); SqlC ommandBuilder builder = new SqlCommandB uilder ( adapter ); // לחיצה על הכפתור תוסיף את המשתמש ירון זהבי למסד הנתונים . לחיצה נוספת תוסיף אותו שוב . הנה לפניכם החלון לאחר לחיצה כפולה על הכפתור ' הוסף ירון זהבי : ' איור 4-8 טבלה לאחר שהוספה לה הרשומה של ' ירון זהבי '

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר