עמוד:206

**************** -- % > הצגת פרטי המשתמשים < % -- ***************** < % ListOfUsers (); % > ב . אחזור חלק מהנתונים השמורים בזיכרון כאשר מעוניינים לאחזר רק חלק מנתוני הטבלה , אפשר לבחור באחת משתי גישות : הגישה האחת – הפעלת שאילתת אחזור על מסד הנתונים ויצירת עצם חדש מהטיפוס , DataSet המכיל את הנתונים המבוקשים בלבד . הגישה השנייה – הפעלת שאילתת אחזור על ההעתק איור 4-6 הצגה של טבלת המשתמשים בצורה קריאה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר