עמוד:195

אחזור נתונים ממסד הנתונים בשיטה הלא-מקושרת תחילה נדגים כיצד ניצור דפי שרת שבאמצעותם ניתן לאחזר נתונים ממסד נתונים באמצעות שאילתות SELECT וכיצד נציג את הטבלה המתקבלת ללקוח . בכל הדוגמאות המוצגות בהמשך נשתמש בטבלה בשם tblUsers שהמבנה שלה הוא כדלקמן : gender , birthYear , isManager ) tblUsers ( userID , userName , password , firstName , lastName , address , phone , cellPhone , email , התכונות gender , isManager יוגדרו כ , bit- כלומר מטיפוס בוליאני ; התכונות , userID birthYear יוגדרו כ , int- כלומר מספרים שלמים ; התכונות lastName , address , email userName , password , firstName , יוגדרו כ , nvarchar- כלומר כמחרוזות מגודל משתנה באורך מקסימלי של 50 תווים , והשדות cellPhone , phone יוגדרו כ , nvarchar- כלומר כמחרוזות מגודל משתנה באורך מקסימלי של 10 תווים . א . קריאת כל הרשומות שבטבלה tblUsers והצגתם לפני המשתמש כדי לקרוא את כל הרשומות בטבלה יש להפעיל את השאילתה SELECT * FROM tblUsers

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר