עמוד:189

אחת מתכונותיה של המחלקה Connection מוגדרת על-ידי מחרוזת ההתחברות למסד הנתונים . מחרוזת ההתחברות ( Connection String ) מגדירה את מיקומו , את שמו ואת סוגו של מסד הנתונים . בעת הגדרת ההתחברות למסד הנתונים , יש להעביר את מחרוזת ההתחברות לבנאי של עצם ההתחברות . למחלקה זו יש שתי פעולות חשובות . האחת יוצרת התחברות למסד הנתונים והשנייה מאפשרת התנתקות ממנו . סוג הDBMS- קובע עם אילו עצמים ספציפיים נעבוד . למרבית מערכות הDBMS- קיימות מחלקות המאפשרות עבודה ייחודית עם רכיבים ספציפיים שעברו אופטימיזציה המתאימה למסד הנתונים שבהן הן מטפלות . לדוגמה , בעבודה עם מערכת SQL Server נשתמש ברכיבים של המחלקה . SqlConnection בעבודה עם מסד נתונים SQL Server הגדרת ההתחברות תיעשה על-ידי יצירת עצם מטיפוס המחלקה הזו : SqlConnection connection = new SqlConnection (); נציג את המאפיינים והפעולות הדרושים בעבודה עם עצם מהטיפוס . SqlConnection איור 4-4 התחברות למסד נתונים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר