עמוד:180

שאלה למחשבה במסד הנתונים הקיים אין כרגע משתמשים ששם משפחתם הוא ' כהן . ' כלומר אין אף רשומה המתאימה לשאילתה . מה תחזיר אם כן השאילתה ? . 7 אחזר את שמן הפרטי ושם משפחתן של כל המשתמשות שנולדו משנת 2000 ואילך : WHERE birthYear > 2000 AND gender = 'female' FROM tblP layers SELECT firstName , lastN ame . 8 אחזר את נתוני המשתמשים ששם המשתמש שלהם מכיל את האות : T WHERE userName LIKE ' % T % ' FROM tblP layers SELECT * . 9 אחזר את נתוני המשתמשים שהכתובת שלהם מסתיימת ב : 'Land ' - WHERE address LIKE ' % Land ' FROM tblP layers SELECT * . 10 אחזר את שמות המשתמשים ומינם , עבור משתמשים שהאות e היא האות הקודמת לאות האחרונה בשם המשתמש שלהם : WHERE userName LIKE ' % e–' FROM tblP layers SELECT userName , gender שימו לב , כדי לציין כי לאחר האות e יש אות נוספת הוספנו את התו : . – שאלה 4 . 2 לכל שאילתה שהוצגה רשמו את הטבלה שמתקבלת כתוצאה מהפעלתה על הטבלה שהוצגה באיור . 4-2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר