עמוד:178

להתאים מחרוזות על-ידי השימוש במילה . LIKE כדי להתאים בין תת-מחרוזות נשתמש בתו אחוז ; % – כדי להתייחס לתו מסוים כאל כל תו , נשתמש בתו קו תחתון ( – ) – לחפש בתוך קבוצת ערכים ( IN ) דוגמאות לשאילתות אחזור בדוגמאות שבסעיף להלן נתייחס לטבלת המשתמשים tblPlayers הבאה : . 1 אחזר את כל הנתונים בטבלת המשתמשים : SELECT * FROM tblPlayers תוצאת השאילתה הזאת היא טבלה זהה לטבלת המשתמשים . . 2 אחזר את נתוני כל המשתמשים ממין נקבה : WHERE gender = 'female' FROM tblP layers SELECT * כאשר מנגנון להרצת שאילתות מבצע שאילתה זו , הוא עובר על כל השורות של הטבלה , tbl Players ועבור כל שורה הוא משווה את ערך התכונה gender עם הערך . female אם קיים שוויון , השורה מועברת לטבלת התוצאה של השאילתה . איור 4-2 טבלת המשתמשים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר