עמוד:163

נספח ג : ' יצירת דף aspx בסביבת Visual Studio נספח זה מתאר כיצד יוצרים קובץ aspx ומריצים אותו כדף דינמי מתוך שרת בסביבת 6 העבודה . Microsoft Visual Studio Express 2008 א . פתיחה של יישום השרת בחרו בתפריט ראשי . Web Site ? New ? File בחלון שנפתח עשו את הפעולות האלה : בחרו ביישום רשת מסוג ASP . Net Web site קבעו את שם היישום ואת המקום שבו תשמרו אותו , לדוגמה , . D : \ asp \ htmltest אם הספרייה אינה קיימת , תופיע שאלה אם ליצור ספרייה . יש לבחור במקש . OK הגדירו את שפת התכנות . Visual C + ב . יצירת קובץ aspx לאחר שתגדירו יישום רשת חדש , תיפתח סביבת העבודה ( איור ( 3-19 המכילה דף . ASP סביבת העבודה מכילה כמה חלונות . חלון Solution Explorer ( הנמצא לרוב בצד הימני של המסך ) מציג את הקבצים שהיישום מכיל ובאילו מדריכים יישמרו הקבצים . אם אינכם רואים את החלון הזה , בחרו בתפריט הראשי . Solution Explorer ? View החלון הראשי הוא חלון העריכה המכיל תבנית של קובץ . aspx שם הקובץ הוא . Default . aspx כדי לשנות את שם הקובץ , בחרו : Save Default . aspx as ? File כדי ליצור קובץ aspx חדש בתפריט ראשי , בחרו ב- . Web form ? File ? New ? File 6 סביבת פתוח זו ניתן להוריד מאתרי מיקרוסופט בכתובת http : // www . microsoft . com / express / Downloads /

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר