עמוד:118

שימו לב כי הקוד שלעיל מניח קיומה של תיקיית תמונות בשם Images המכילה קובץ בשם . baloons . jpg שאלה 3 . 10 א . בצעו את השינויים הדרושים כדי ליצור הפניה לדף חדש : ( 1 שנו את הקובץ Game 2 a . aspx והוסיפו את התנאים להפניה לדף . Bonus . aspx שמרו את השינויים בקובץ בשם ( 2 . Game 3 . aspx צרו את הקובץ . B onus . aspx ב . האם ניתן להפנות את הלקוח לדף , Bonus . htm כלומר דף ? HTML נמקו את תשובתכם . שאלה 3 . 11 עצבו דף ברכה ליום הולדת . קלטו מהמשתמש את גילו ואת שמו של בעל יום ההולדת וכן את שם המברך , והפיקו כרטיס ברכה צבעוני המתאים לגילו של בעל יום ההולדת . השתמשו באובייקטים Response וRequest- ובאחת משיטות העברת הנתונים post – או – get כרצונכם . הכינו טופס לקבלת פרטים : עצבו את הברכה והוסיפו טקסט על-פי גילו של בעל יום ההולדת : כמה גדלת ! ( לילדים עד גיל ( 6 שיהיו לך חיים של צמיחה ושמחה ! ( לילדים עד גיל ( 12 שיהיו לך חיים מלאי אהבה ! ( לילדים עד גיל ( 18 איור 3-9 דף המכיל טופס לקליטת נתוניו של הלקוח ושליחתם לשרת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר