עמוד:110

שאלה 3 . 7 שנו את משחק ' מכונת המזל ' כדלקמן : במסך הפתיחה של המשחק יוכל המשתמש לבחור אחת מבין שלוש רמות המשחק הבאות : רמה o – 1 התחום שממנו יוגרלו שלושת המספרים הוא o . 3 – 1 כאשר כל שלושת המספרים שונים זה מזה , הניקוד o . –1 כאשר שניים מהמספרים זהים , הניקוד הוא o . 3 כאשר כל שלושת המספרים זהים , הניקוד הוא . 10 רמה o – 2 התחום שממנו יוגרלו שלושת המספרים הוא o . 6 – 1 כאשר כל שלושת המספרים שונים זה מזה , הניקוד o . –2 כאשר שניים מהמספרים זהים , הניקוד הוא o . 5 כאשר כל שלושת המספרים זהים , הניקוד הוא . 20 רמה o – 3 התחום שממנו יוגרלו שלושת המספרים הוא o . 9 – 1 כאשר כל שלושת המספרים שונים זה מזה , הניקוד o . –3 כאשר שניים מהמספרים זהים , הניקוד הוא o . 8 כאשר כל שלושת המספרים זהים , הניקוד הוא . 50 יש להציג לפני המשתמש את כללי הניקוד ברמות השונות , לקבל את בחירתו ואז להתחיל את המשחק . בדקו את שלוש הרמות : האם אתם מצליחים לזכות בניקוד חיובי ? באיזו רמה אתם זוכים בניקוד גבוה יותר ? המרת נתונים ראינו כי האוסף QueryString והאוסף Form מחזירים ערכים מהטיפוס מחרוזת . אם ברצוננו להשתמש בערכים המוחזרים כדי לערוך חישובים , עלינו להמירם בתחילה לנתונים מהטיפוס int או , double בהתאם לצורך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר