עמוד:96

א . השיטה אינה מאפשרת לאבטח את הנתונים שנשלחו ; המשתמש – או כל מי שיש לו גישה לנתונים – יכול לצפות בנתונים שהועברו , כלומר הנתונים חשופים ברשת וכל אחד יכול לשאוב מהם מידע . ברור כי בדרך זו לא נרצה להעביר מידע רגיש כמו סיסמאות ומספרי כרטיסי אשראי . כמו כן לא נרצה כי נתונים כמו שם וכתובת יהיו נגישים לכל משתמש . ב . כיוון שהנתונים המועברים בטופס משורשרים לכתובת של דף השרת , האורך של מחרוזת הנתונים מוגבל לכ 1 , 000- תווים . שיטה זו אינה מתאימה למקרה שבו צריך להעביר כמות גדולה יותר של נתונים מהלקוח לשרת . ב . שליחת הנתונים באמצעות השיטה post כדי להשתמש בשיטה post נשנה את הערך שהצמדנו למאפיין . method להלן השינוי שיש להכניס בדף game 1 . htm שהצגנו בסעיף הקודם : < form id = "form 1 " action = "Game 1 . aspx" method = "post " runat = "server" > < input type = "text" name = "userFirstName" id = " userFirstName" size = " 20 " /> < br /> : שם פרטי < input type = "text" name = "userLastName" id = " userFirstName" size = " 20 " /> < br /> : שם משפחה name = "send" /> < br /> < br /> "נסו מזלכם < input type = "submit" value = " גם בשיטה , post כמו בשיטה , get הנתונים שהוזנו לטופס נשלחים לשרת , לאחר שלחצנו על הכפתור . send גם כאן הנתונים נשלחים כסדרה של זוגות המורכבים משם השדה והערך שהזין עבורו המשתמש בטופס . זוגות אלה משורשרים עם התו & כמחרוזת שצורתה : userFirstName = value 1 & userLastNAme = value 2 & send = value 3 ואולם , בניגוד לשיטה , get בשיטה זו המחרוזת המשורשרת מוכנסת לגוף הודעת הHTTP- שנשלחת מהלקוח לשרת , ואי-אפשר לראותה בכתובת ה . URL- מכאן יתרונותיה להלן : א . היא בטוחה יותר להעברת נתונים חסויים . ב . אין מגבלה על כמות התווים שניתן להעביר מהלקוח לשרת . קריאת הנתונים ששלח הלקוח לאחר שהמשתמש מילא את הטופס ולחץ על הכפתור , send הנתונים מועברים מהלקוח לשרת באחד מהמבנים שתיארנו לעיל , בהתאם לשיטת השליחה . כדי לאחזר את הנתונים ששלח הלקוח , משתמשת תוכנת השרת בעצם בשם . Request זהו עצם המוגדר מראש אשר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר