עמוד:91

כדי שנוכל לממש את השינויים האלה , עלינו לדון בנושאים שלהלן : . 1 שימוש בעצמים מוגדרים מראש – ( predefined objects ) בשלב הראשון נכיר שני עצמים אלה : העצם , Response שמייצג את תגובת השרת לבקשת הלקוח והעצם , Request שמייצג את בקשת הלקוח . 2 כתיבת תסריטי ASP . 3 שיטות לשליחת נתונים מהלקוח לשרת להלן נדון בנושאים אלה . שליחת פלט אל הלקוח – הפעולה Response . Write בדפי ASP אפשר להשתמש בכמה עצמים שהמערכת מגדירה מראש . כלומר , המתכנת יכול להשתמש בעצמים אלה מבלי שיהיה עליו להגדירם או ליצור אותם . העצם הראשון מסוג זה שנכיר הוא העצם . Response עצם זה מטפל בהכנה של תגובת השרת , שנשלחת אל הלקוח במבנה שמגדיר פרוטוקול הHTTP- ( תגובת . ( HTTP העצם הזה כולל כמה תכונות ופעולות שאת קצתן נציג בפרק הזה . הפעולה העיקרית של עצם זה שבה נשתמש היא . Write פעולה זו מקבלת פרמטר מהטיפוס מחרוזת וכותבת אותו לדף שהשרת יוצר . למעשה , השתמשנו בפעולה דומה כאשר כתבנו ביטוי ASP בין התגים . < % = % > בתגים אלה יכולנו לרשום רק ביטויים המפיקים את הפלט הדרוש אך לא הודעות לעריכת הפלט . הפעולה Write מאפשרת לשלב פלט והודעות עריכה . כדי להשתמש בפעולה Write של העצם , Response נרשום את שם העצם ואת שם הפעולה וביניהם - נקודה : Response . Write ( string ); string מייצג כאן פרמטר מטיפוס מחרוזת שיש להעביר לפעולה . המחרוזת יכולה להכיל טקסט , הוראות HTML וערכי משתנים . לדוגמה : " ); נקודות " + CalculatePoints () + " בהגרלה האחרונה זכית ב Response . Write ( " - האופרטור ' + ' משמש בשפת C + גם לשרשור מחרוזות ( נוסף על השימוש המוכר – חיבור מספרים . ( אפשר ליצור מחרוזת הכוללת נתונים מספריים , טקסט ותגי . HTML למשל , כאשר המשתמש הגריל שלושה מספרים שווים , הערך שיוחזר על-ידי הפונקציה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר