עמוד:87

תוכלו לראות כי אין זכר להגדרות או לביטויי ; ASP בקטע המודגש באפור ניתן לראות כי הביטויים הוחלפו על-ידי הערכים שחושבו בהרצה מסוימת שבה הוגרלו המספרים 6 , 1 ו8- וכי כל הקוד שהיה בין התגים פ < script > נעלם . מה קורה מאחורי הקלעים ? כפי שהסברנו , כאשר השרת מקבל את הבקשה הראשונה לדף , ASP הוא מהדר את התסריטים בשפת C + לקוד שניתן להרצה . בבקשות הבאות של אותו דף אין כבר צורך לתרגם ולהדר את הדף . כאשר מגדירים משתנים ופונקציות באמצעות התגים < script > ו , - מגדירים שדות ופעולות שבהן ניתן להשתמש בחלק העיצובי , כדי להכין תגובה לבקשת הלקוח . השדות והפעולות מוכרים לכל הקוד ולכן אפשר לגשת אליהם מכל מקום בדף . שימוש בפונקציות בפתרון שהצגנו כתבנו בתוך האירוע Page–Load את המשפטים לחישוב מספרים אקראיים ואת הניקוד . ברצוננו להפריד בין שתי הפעולות ולרשום בתוך האירוע Page–Load רק את הפעולות שרצוי לבצע בזמן שהדף נטען . בדוגמה שלנו נרשום את המשפטים לאתחול המשתנים n 2 , n 1 ו n 3- במספרים אקראיים . ואילו את החישוב של הניקוד נבצע בפונקציה נפרדת בשם , CalculatePoints שאותה נוכל לזמן בהתאם לצורך . כדי להציג את הניקוד , נשתמש בהמשך בביטוי ASP שמזמן את הפונקציה . CalculatePoints לשימוש בפונקציות יש יתרונות רבים . בין השאר הוא יאפשר לנו לבנות את התכנית בצורה מובנת , ולהרחיב ולשנות את התכנית בקלות . להלן דף ASP בשם Game 1 a . aspx שכולל שינויים אלה . השינויים מצוינים בקטעים האפורים . שינינו את האירוע Page–Load והוספנו הגדרה של הפונקציה . CalculatePoints

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר