עמוד:79

name = "Send" /> "נסו מזלכם < input type = "submit" value = " כפתור שליחת הנתונים < br /> < br /> להלן קובץ Chap 3 . css לעיצוב הפלט direction : rtl } h 3 { color : Blue ; direction : rtl } h 1 { color : red ; direction : rtl } body { text-align : right ; div { direction : rtl } text-align : right } font-size : larger ; p { color : Purple ; הדף הדינמי ( הקובץ ( Game 1 . aspx כפי שציינו , בשרת שמור דף ASP שמעבד את הבקשה שנשלחה אליו מהלקוח ויוצר דף דינמי המכיל את תוצאות ההגרלה של שלושה מספרים בתחום 1 עד 9 וחישוב הניקוד . כדי לבצע פעולות אלו מכיל דף ASP מספר מרכיבים ( שאותם נפרט בהמשך ) וביניהם קטע קוד בשפת . C + להלן קטע הקוד בשפת C + המבצע את הפעולות הדרושות : הגדרת משתנים מטיפוס שלם לאחסון המספרים שיוגרלו והנקוד int n 1 , n 2 , n 3 , points ; // הגדרת עצם ליצירת מספר אקראי Random rnd = new Random (); // הגרלת מספר בין 1 ל- n 2 = rnd . Next ( 1 , 10 ); n 1 = rnd . Next ( 1 , 10 ); // 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר