עמוד:62

2 . 5 פעילות מסכמת – בניית דף HTML משימה א ' במסגרת פרויקט אשר ילווה את הספר הזה , ניצור אתר שבו יוצג משחק מכונת מזל . מכונת המזל מגרילה בכל פעם 3 מספרים בין 1 ל . 9- בתחילת המשחק יעמדו לרשות המשתמש 0 נקודות , והניקוד שיינתן לו יתעדכן על-פי הערכים שיוגרלו ועל-פי הכלל הזה : אם המשתמש יקבל בו-זמנית 3 מספרים זהים , הוא יקבל 10 נקודות . המסך שיוצג למשתמש מתואר באיור . 2-12 ( EX tensible M arkup L anguage ) XML 2 היא שפת תגים שמטפלת במידע ; לעומת זאת , HTML מאפשרת להציג מידע . ו . ( XHTML – eXtensible HyperText Markup Language ) XHTML- למעשה XHTML היא שילוב של HTML ו . XML- בשלב זה איננו צריכים להכיר את שפת XML כדי להשתמש ב . XHTML- מאחר שקיימות גרסאות שונות של , HTML עלינו להגיד לדפדפן מהו ה " ניב " של HTML שבו אנו משתמשים . כדי לעשות זאת , יש לרשום הצהרת סוג מסמך . הצהרת סוג המסמך נכתבת תמיד בראש המסמך : כאשר משתמשים בסביבת , Visual Studio שורות אלו מתווספות אוטומטית לדף . HTML < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" lang = "he" xml : lang = "he" dir = "rtl" > "http : // www . w 3 . org / TR / xhtml 1 / DTD / xhtml 1-strict . dtd" >
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר