עמוד:48

טבלה מורכבת , המכילה תאים ארוכים ותאים גבוהים , הנפרסים על פני כמה שורות או עמודות . לדוגמה , לפניכם טבלה בעלת שש שורות ושלוש עמודות , שחלק מתאיהן מוזגו ועוצבו בעזרת גופנים שונים : < td colspan = " 3 " style = "font-family : Guttman Stam ; text-align : center ; < tr > < table > חיות לאימוץ < tr style = "font-family : Guttman Yad-Brush" > background-color : Black ; color : White" > סוג < td style = "border-style : solid ; border-width : thin" > שם < td > גזע < tr style = " font-family : Guttman Arial ( Hebrew ) " > < td > חתולים < td rowspan = " 2 " style = " font-family : Guttman Yad-Brush" > לאקי < td > פרסי < td > < tr style = " font-family : Guttman Arial ( Hebrew ) " > פרינס < td > אנגורה < tr style = " font-family : Guttman Arial ( Hebrew ) " > < td > כלבים < td rowspan = " 2 " style = " font-family : Guttman Yad-Brush" > מוקי < td > פודל < tr style = " font-family : Guttman Arial ( Hebrew ) " > < td > בלקי < td > דוברמן < td > כפלט נקבל את הטבלה הזאת : איור 2-5 טבלה שבה מוזגו תאים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר