עמוד:43

ובתחתית הדף , משמאל , נקבל את כתובת הURL- שהקישור מפנה אליה . אם המשתמש בוחר את הפריט ( על-ידי הקלקה , ( הדפדפן מאחזר את המסמך המקושר , ומציג אותו במקום המסמך הנוכחי ( או עובר למקום אחר בתוך המסמך הנוכחי . ( כל פריט יכול לשמש כקישור היפר-טקסט : מילה אחת , כמה מילים , פסקה או תמונה . הקלקה בתוך הפריט תגרום לאחזור המסמך המקושר . כדי לבנות את הקישור יש לציין , אם כן , מהו הפריט הניתן לבחירה והיכן מאוחסן המסמך המקושר . התג שמציין קישור היפר-טקסט הוא התג < a > ( קיצור של – anchor עוגן . ( כל מה שמופיע בין התגים < a > ו , - יוצג כפריט שניתן לבחירה ( מגיב להקלקה . ( לתג הפותח < a > יש מאפיין בשם , href שערכו הוא הURL- שמזהה את המסמך המקושר . המבנה הכללי של התג הוא : < a href = "URL" > item הitem- הוא הפריט הניתן לבחירה , והוא יכול להיות טקסט או תמונה . הקלקה על פריט זה תגרום לדפדפן לאחזר את הדף המזוהה על-ידי ה . URL- לדוגמה , מוצג להלן מסמך HTML הכולל כמה קישורי היפר-טקסט . איור 2-2 מראה כיצד קובץ זה מוצג בדפדפן . < head > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > "http : // www . w 3 . org / TR / xhtml 1 / DTD / xhtml 1-transitional . dtd" > אתרים שאני משתמש בהם לעיתים קרובות < title > -- > דוגמה לשימוש בתג קישור < h 1 style = "text-align : center" > < body style = "text-align : right" > < a href = "http : // lib . cet . ac . il / pages / frontpage . asp" > < h 2 > ספריה וירטואלית במטח < br />< br />

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר