עמוד:12

פרוטוקול העברת תמליל-על הוא פרוטוקול . ( Hyper T ext Transfer Protocol ) HTTP פרוטוקול זה מגדיר את המבנה ואת הסדרה של ההודעות שמועברות בין הדפדפן לשרת ה ; Web- תקן להצגת מסמכים ( שנקרא . ( HTML יישום אינטרנט נוסף הבנוי לפי המודל שרת-לקוח הוא יישום דוא " ל . ( email ) יישום דוא " ל טיפוסי מורכב מהרכיבים האלה : יישומי לקוחות דוא " ל שמאפשרים למשתמשים לקרוא ולשלוח הודעות ( למשל outlook או ;( gmail יישומי שרתי דוא " ל שמאחסנים את תיבות הדוא " ל של המשתמשים ומטפלים בהעברת הדוא " ל ; פרוטוקולים שמגדירים את המבנה של הודעת הדוא " ל ; כיצד מועברות הודעות בין שני שרתי דוא " ל , כיצד מועברות הודעות בין לקוח דוא " ל לשרת דוא " ל וכיצד יש לפרש את התוכן של ההודעות . שאלה 1 . 2 כאשר תכנית מחשב מורצת במחשב כלשהו , ההוראות והנתונים שהתכנית עושה בהם שימוש נשמרים בזיכרון של המחשב . פרטו היכן נשמרים ההוראות והנתונים ביישום רשת המממש מודל שרת-לקוח . קיימים פרוטוקולים רבים למטרות שונות וכל פרוטוקול מותאם לביצוע פעולות ותפקידים שונים . הפרוטוקול המפורסם ביותר הוא פרוטוקול HTTP שהזכרנו קודם לכן . פרוטוקול נפוץ נוסף הוא פרוטוקול ( File Transfer Protocol ) ftp שהוא פרוטוקול להעברת קבצים הפועל גם כן במודל שרת-לקוח . פרוטוקול זה מה מגדיר את מבנה ההודעות השונות שאפשר לשלוח בפרוטוקול זה , לדוגמה הודעה להתחברות לשרת , הודעה להעלאת קבצים או הורדת קבצים ועוד . מושג חשוב נוסף הקשור לפרוטוקול הוא המפתח . מערכות הפעלה מודרניות תומכות בריבוי משימות , ( multi tasking ) כלומר הן מאפשרות למשתמש להפעיל בו-זמנית כמה יישומי תקשורת ( וגם יישומים שונים . ( כדי לנתב את המידע אל היישום המתאים , נקבע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר