עמוד:4

פרק 4 תכנות שרת – שימוש במסדי נתונים 171 4 . 1 מבוא 4 . 2 171 המודל הטבלאי 4 . 3 172 מבוא לשפת שאילתות מובנות 4 . 4 175 ( SQL ) עבודה עם מסד נתונים 4 . 5 185 תהליך אחזור ועיבוד נתונים בגישה הלא-מקושרת 188 4 . 6 תהליך אחזור ועיבוד נתונים בגישה המקושרת 4 . 7 227 פעילות מסכמת – בניית אתר למשחק ' מכונת המזל ' 238 נספח ד ' – שימוש במסד הנתונים 241 SQL Server פרק 5 תכנות צד לקוח 255 5 . 1 שילוב פעולות בצד לקוח 5 . 2 255 התחביר של שפת 259 JavaScript 5 . 3 מבני בקרה 5 . 4 265 פונקציות 5 . 5 276 שימוש בעצמים מוגדרים מראש 5 . 6 279 טיפול באירועים 5 . 7 285 כתיבת תסריט לבדיקת תקינות נתוני טופס 5 . 8 296 ייבוא קבצי 312 JavaScript 5 . 9 תרגיל משימה מלווה 313 פרק 6 עקרונות 315 XML 6 . 1 מבוא 6 . 2 315 מבנה מסמך 6 . 3 322 XML סכימת 6 . 4 331 ( XSD ) XML שמירה ןאחזור נתונים בקבצי 6 . 5 341 XML הצגת מסמכי XML כ 6 . 6 346 HTML- סידרות 350 ( Serialization )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר