עמוד:43

/ J / נתונות מרצפות שמספרן בין 20 ל . 30 א . מהו מספר המרצפות , שבהן כדאי לכם להשתמש כדי להרכיב מהן את מספר המלבנים הגדול ביותר ? ב . מהו מספר המרצפות , שבהן כדאי לכם להשתמש כדי להרכיב מהן את מספר המלבנים הקטן ביותר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר