עמוד:7

| T ] א . נכפיל את המונה ואת המכנה של f במספר . 5 האם השבר החדש גדול מ ו , קטן ממנו או שווה לו ? ב . נכפיל את המונה ואת המכנה של במספר אחר . / האם השבר החדש גדול מ , j קטן ממנו או שווה לו ? / 7 / א . נחבר למונה ולמכנה של 3 את המספר . 5 האם השבר החדש גדול מ , קטן ממנו או שווה לו ? 3 .: בחרו מספר נוסף וחברו אותו למונה ולמכנה של . j . 1 האם השבר החדש גדול מ it . קטן ממנו או שווה לו ? ג . נחבר שוב למונה ולמכנה של אותו מספר . \ נחבר למונה ולמכנה של בכל פעם מספר גדול יותר מקודמו . 3 בדקו בכל פעם האם השבר החדש גדול מ | , קטן ממנו או שווה לול האם תוכלו לחבר אותו מספר למונה ולמכנה של ד . ^ , כך שערבו לא ישתנה ? האם תוכלו לחבר אותו מספר למונה ולמכנה של ה . ^ , כך שיתקבל מספר קטן יותר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר