עמוד:13

. 5 קרא את דברי הפרשנים . לאיזו תכונה של הנשר מתכון I" - : ? כל T פרשן ? I T : - ay & yp rr מפרשים ! " על כנפי נשרים" ( פסיק יי —• כמו נעזר הנושא ומעביר את גוזליו T T על הכנפים ~ T : - , ' ולא ; כמו : שאר T : העופות T המחזיקים את הגוזלים בין הרגלים . ( על פי ריט"י ) במו נ # ר המוביל את גוזליו למעלה , גבוה ב $ ויר , במקום שלא עף בו שום עוף אחר . ( על פי קזפוךנו ) כמו נשר — שכלם מפסלים ממנו , ןהוא לא יפחד . ( על פי אבן עזךא ) "הנה כנשר יךאה ( יעוף , ( ופרש כנפיו" גזר את המשפטים מעמוד . 71 הךבק כל משפט במקום המתאים . תכונות : המתארות j T 1 - את הנעזר :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר