עמוד:5

*?• שופר . ממעל מעל . מצבה עמוד או , WTpy n , uwy 'nvj ax { לכבוד מ # הו או מי # הו . מול . נבנים מוכנים ומזמנים . קגלה אוצר T יקר . ITT פז כדי קזל א . פן יהךסו ( ל ^ ל 1 ת ) אל ד' - כדי # לא יהרסו את הגבול , ולא יתפרצו אל הר סיני . שמלתם הבגךים שלהם . תיראו תפחדו . מגזרת ניר — ק ^ וט גזיר מניר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר