עמוד:4

אגנת ? כלים לנוזלים כמו ספל או קערה . ביחיד : אגן . אל תיראו אל - תפחדו . -1 1 ? בקןעזף היבל באשר ישמעו תקיעת שופר ארבה , ממשכת . ךאה יבל . בתחתית ההר ליד הדולק התחתון של ההר . גוי עם . הויצאתיף ? הוצאתי אויתף . העד בעמ תזהיר את ה ; 7 ם . הקזמרו ואשא נשאתי , לחברתי . והגבלת את העם תגביל # ת בני ישךאל י תקבע לל ; ם גבול , שלא לתקךבו להר . וידון ? דונה : הפסיק לק י לת והקים מחנה . ויחנו דוני : הפסיקו ללכת ןהקימו מחנה . ויחרד לורד , ךעד . ויעל עלה . ויען ^ V וי"זבם השכים , קם מקדם בבקר . וישם לפניהם שם לפניהם , מסר לל ; ם ? ךיוק . ויתיצבו ע . מד . 7 וכבסו יכבסו . וקך"זתם . תכין אותם . חדש א . יום מולד הלבנה , יום עזהוא ראש חדש . ב . הזמן מראש חדש # חד ני ~[ לראש חדש הבא אחךיו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר