עמוד:10

. 4 ל , רא : הפךשנים שבאלים : למה T T כתוב T עכשיו : - "וירא . :-- אלקים ? : •> את : בני : •• • ישראל ? " ?? T 1 ( פסוק I r כה ( nxn לפני כן לא ראה אלקים את בני ישראל ? הפךשנים עו נים ומפךשים j בהתחלה T T 1 - - הסתיר : הי את v פניו T T מבני " : ישראל !? : ? ?* ולא הסתכל עליהם , כי בני : •? ישראל T : •? לא פנו T אליו •• , ' T ולא בקשו / : ? ממנו : עזרה ;• . T : עכשיו , אחרי שבני ישראל בקשו עזרה מה / הסתכל ה' וראה את הסבל שלהם . ( על פי הרמב"ן ) סמן בצבע את המשפט : 1 rj § c ה' הסתכל וראה את הסבל של בני ישראל , : ואז ; T בני •• ישראל T : ? בקשו ממנו עזרה . ה' הסתכל » ן : וראה T T את v הסבל - ?• v של ? . * בני : •• ישראל ? : 1 ?• , ' אף על פי שבני ישראל לא בקשו ממנו עזרה . משום שבני : v •? ישראל T : •? בקשו 1 : עזרה T : v מה •• 7 / הסתכל .. - . . ה' וראה T T את V הסבל V שלהם . V T V . 5 השלם : על העבודה של בני ישראל והסבל שלהם למדנו בפרק א פסוקים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר