עמוד:9

-ותעל - - שועתם TT : — אל v האל v : T קים •> קרא פרק ב פסוקים כד-כה וכתב י מה עשה אלקים ? . 2 ספר וכתב : כמה T — פעמים T : כתובה T ; המלה ~ " : T * אלקים . • JJJi ' I בפרק \ / ן 1 ב- ? פסוקים |/ ' 11 כג-כה ? כמה פעמים כתובה המלה "אלק ים" בפרק א ? כמה : T - פעמים T כתובה T : המלה - " T אלקים v " I בפרק ב פסוקים א כב ? . 3 כתב : : לפי ? התשובות : - שלד •„• I : לשאלה : •• : 2 T איפה כתובה המלה "אלקים" הכי הרבה פעמים ? כלים מפאךים : ע-שויים ? כסף : I v v וזהב , * T T שנמצאו בקברים עתיקים במצרים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר