עמוד:8

. 3 קרא : הפךשנים # ויאלים : למה T T נאנחו : v v בני 1 ישראל T : •? : וצעקו I-: T לעזרה T : v : עכשיו , ' T : - כשהמלך מת ? האם * - הם •• לא נאנחו : v v לפני '" " כן , v כשהמלך / v v ~ v היה T T חי ? - הפךשנים מסבירים : ביוים שמלך מצרים מת , כל המצךים התאספו יחד , ובכו וצעקו , מפני שהמלך מת . ביום שמלך מצרים מת , קבלו : 1 בני 1 •• ישראל T : ? יום מנוחה T 1 מן I העבודה . T -: T ואז בני ישראל התאספו יחד , וצעקו והתפללו אל ה / ( על פי שך"ל ) כתב : מה הפרשנים שואלים ? ל ו יא את הקןטע "הפךשנים מסבירים . " כתב : מה עשר המצרים ? למה ? מה עשו בני ישראל ? פסל של המלןל תות ענח אמון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר