עמוד:5

T זבת — חלב T T ודבש — T I שכאלו I V נוזלים * 1 ממנה T V חלב T T ודבש . — 1 ח יק ף * — החיק שלף . החיק נמצא בין החזה לזרוע . חתנו — החותן שלו : אבא של אשתו . ןמים — שנים . לא יבער — איננו נשרף . לבת אש — ןאה "בלבת אשי . ' לדר דר — לעולם . לחץ — כשמכריחים : :- ? • לעבד 1 : - עבודה T T - קשה . T I לכה - T : לך . מטה — ? . * ~ מקל . מכאביו — r : - הכאבים שלו , הסבל שלו . מצרעת — חולה T בצרעת . --T : ( צרעת - -T היא י מחלה TT-: - ק 0 I זה , שבה T v העור T מתכסה ' v ~ : * בכתמים ? T : לבנים T 1 ( . ' - נאקתם / 7 / 7 / X / 7 — T IT-: שנאנחו מתוך סבל . נגשיו — הנוגשים שלו , אנשים המכריחים בכד ! — בצעקות ובמכות - לעבד מהר . נזבחה : — T : 1 ראה •* " ונזבחה . " T ! : סר — נגש . * למורה : חיקך — רצוי להדגים לתלמיד את ההסבר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר