עמוד:195

באיור 18 . 8 מופיע תיאור ההדקים של ה . 555- אות המבוא הוא גל מרובע במשרעת של ( 5 V-0 V ) 5 V ובזמן מחזור ( Period ) של . 5 ms משכו של הדופק ( Pulse Width ) השלילי ( הדופק הצר ) הוא 0 . 3 ms ומשכו של הדופק החיובי הוא . 4 . 7 ms מוצא החד-יציב מחובר למחלק מתחים , R 2 , R \ ומתח המוצא המונחת , המתקבל בנקודה , A מאפשר לקבל צורות גלים נוחות במשקף התנודות , כך שאות המבוא לא 'יסתיר' את אות המוצא . שאלה 8 . 1 ו חשבו את זמן רוחב הדופק במוצא המעגל המתואר באיור . 18 . 8 . 1 הרכיבו באמצעות תוכנת הדמיה את מעגל הניסוי המתואר באיור . 2 . 18 . 8 הגדירו את המאפיינים של מחולל האותות כמתואר במעגל הניסוי . . 3 בחלון , Simulation בחרו ב- Setup Analyses ואז בחרו Transient / Fourier-3 הגדירו את זמן ההתחלה 0 . 00 so ( Start Time ) ואת זמן הסיום . 4 . 18 mso ( Stop Time ) הפעילו את תוכנת ההדמיה והריצו את המעגל . מדדו , בעזרת משקף תנודות , את מתח המוצא של המחולל , את המתח על הקבל C ואת מתח המוצא של החד-יציב בנקודה . A העתיקו את חלון התוכנה המתאר את צורות הגלים המתקבלות במוצא המעגל לדוח הניסוי . . 5 בעזרת שני הסמנים האנכיים , , b-1 a מדדו את רוחב הדופק במוצא החד-יציב וכתבו אותו בדוח הניסוי . השוו את התוצאה הזאת לתוצאה שקיבלתם בשאלה . 18 . 1 הפסיקו להריץ את המעגל . . 6 הגדירו את התנגדותו של הנגד . 40 kfio R הריצו את המעגל , מדדו את רוחב הדופק 3 במוצא החד-יציב וכתבו אותו בדוח הניסוי . העתיקו את חלון התוכנה המתאר את צורת הגל המתקבלת במוצא המעגל לדוח הניסוי . הפסיקו להריץ את המעגל . . 7 הקטינו את קיבולו של הקבל . 50 nF- > C הריצו שוב את המעגל , מדדו את רוחב הדופק 3 במוצא החד-יציב וכתבו אותו בדוח הניסוי . העתיקו את חלון התוכנה המתאר את צורת הגל המתקבלת במוצא לדוח הניסוי . הפסיקו להריץ את המעגל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר