עמוד:189

פעולתו של רב-רטט חד-יציב כקוצב זמן רב-רטט חד-יציב הוא מעגל ספרתי בעל שני מצבים אפשריים ' 0 ' - או י / י . האחד הוא מצב יציב , והאחר הוא מצב יציב למחצה . ( Quasi-stable State ) המצב היציב למחצה מתקיים בפרק זמן שתלוי בערכי הרכיבים במעגל ; אחרי פרק זמן זה המעגל חוזר למצבו היציב . כלומר , משך השהייה במצב היציב למחצה קבוע ומוגדר , ולפיכך אפשר להשתמש במעגל זה כקוצב זמן . ( Timer ) אפשר להשתמש בו , למשל , כקוצב משך הזמן שבו האור דולק בחדר המדרגות . אנו נלמד כיצד לממש מעגל חד-יציב באמצעות המעגל המוכלל המוצג בסעיף הבא . הכרת הרכיב 555 הרכיב 555 שווק לראשונה בשנת 1971 ועד מהרה הפך לנפוץ מאוד בשל אפשריות השימוש הרבות בו . לרכיב זה קיימת כיוס גרסה משופרת , המסומנת כ7555- או , 0555 המיוצרת בטכנולוגיה מודרנית מזו שיוצרו הרכיבים לראשונה , טכנולוגית . CMOS בגרסה זו צריכת יתרונות לעומת הגרסה הראשונה , למשל , צריכת זרם נמוכה ושימוש במספר רכיבים קטן של רכיבים בחלק מהיישומים . באיור 18 . 3 מתואר המבנה העקרוני של הרכיב 5 איור 18 . 3 הרכיב - 555 מבנה עקרוני

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר