עמוד:183

ב . נציב במשוואה ( 17-1 ) את מתח המוצא : הערכים המתאימים עבור -. 1 = T הערך המתאים עבור ? A = 2 T הערך המתאים עבור ? . t = 3 r הערך המתאים עבור : / = 5 r הערך המתאים עבור ? . t = 0 . 2 r מפתרון דוגמה 17-1 רואים שמתח הקבל גדל בצורה מעריכית ממתח אפס ל / - י 10 עבור . / - > 00 כעבור קבוע זמן אחד הקבל נטען ב 63 . 2 % - מהמתח הסופי . כעבור חמישה קבועי זמן הקבל נטען כ 99 . 3 % - מהמתח הסופי , כלומר , מתח הקבל נמוך ב 1 % - בלבד מערכו הסופי . באיור 17 . 3 מתוארת צורת מתח המוצא של מעגל RC עבור אות מדרגה במבואו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר