עמוד:177

נבדוק עתה את התנהגות המייצב עבור נגדי עומס שהתנגדותם קטנה מההתנגדות המזערית המותרת . חברו מד-זרם למעגל הניסוי כמתואר באיור . 16 . 6 . 9 צרו טבלה בת שלוש עמודות : עמודה אחת תציג את ההתנגדות של נגד העומס , העמודה השנייה תציג את מתח המוצא והעמודה השלישית תציג את זרם המוצא . . 10 הריצו את המעגל וכתבו בטבלה את התנגדות העומס , את מתח המוצא ואת זרם המוצא . . 11 בצעו שוב את המדידות שביצעתם בסעיף 10 עבור התנגדויות עומס נוספות , הקטנות במדרגות של 512 עד מצב של קצר . . 12 העתיקו את הטבלה לגיליון האלקטרוני . סרטטו , באמצעות הגיליון האלקטרוני , גרף המתאר את מתח המוצא כפונקציה של זרם המוצא . העתיקו את הגרף לדוח הניסוי . איור 16 . 6 מעגל הניסוי המשמש לבדיקת המייצב בעת חיבור נגדים שהתנגדותם נמוכה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר