עמוד:175

מעגל ליצירת מתח מוצא מיוצב הגבוה 5 V-D באיור 16 . 4 מתואר מעגל הכולל מגבר שרת ומחלק מתח . אפשר להפעיל את המעגל ללא נוכחות מגבר שרת , הפועל כחוצץ , אולם בנוכחות מגבר שרת תשתפר פעולת המעגל . nnn המוצא הוא ו שאלה 16 . 2 הסבירו מהו תפקידו של מגבר השרת במעגל המתואר באיור . 16 . 4 כיצד החוצץ מביא לשיפור פעולת המעגלי איור 16 . 4 מתח מיוצב משתנה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר