עמוד:174

המייצב כמקור זרם קבוע אפשר להפוך את המייצב למקור זרם קבוע אם נחבר אליו נגד חיצוני , כמתואר באיור . 16 . 3 המתח בין ההדקים של המייצב 0171-1 COMMON הוא קבוע , וערכו . V לכן , בנגד R o V המחובר בין הדקים אלה זורם זרם קבוע בשיעור של . — ערכו של הזרם הקבוע בנגד העומס R נתון על-ידי ו L שאלה 16 . 1 מעגל 16 . 3 מאפשר קבלת מתח מוצא מיוצב הגבוה . 5 V-n הסבירו מדוע . איור 16 . 3 שימוש במייצב 78 LXXX כמקור זרם קבוע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר