עמוד:163

חישוב מתח המוצא של המעגל כאשר מגבר השרת הוא אידאלי במגבר שרת , שהגבר המתח שלו אינסופי , הפרש המתחים בין שני מתחי המבוא שואף לאפס . מכאן נובע ש- . V = V i ולכן מתח המוצא הוא : שאלה 15 . 1 באיור 15 . 3 מתואר מעגל של המייצב ובו מצוינים חלק מערכי הרכיבים . בנוסף לכך נתון : , ( . / = 20 mA ) V = 5 . 6 V ; F = 1 5 V מגבר השרת אידאלי וזרם המוצא המרבי שלו הוא . 8 mA הגבר הזרם בטרנזיסטור הוא . / 3 = 100 א . חשבו את ערכו של הנגד . R ב . חשבו את תחום מתחי המוצא של המעגל . ג . חשבו את התנגדות הנגד , , R שמותר לחבר למעגל עבור כל אחד ממתחי המוצא הקיצוניים . איור 15 . 3 איור לשאלה 15 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר