עמוד:157

חישוב ההתנגדות של הנגד הטורי , R נחשב עתה את ההתנגדות של הנגד . R את התנגדות הנגד נחשב בעת שמתח המבוא הוא מזערי , , V = \ 2 V וזרם תקין מזערי זורם בדיודה , 10 % ) lZmm = 7 mA מהזרם המרבי בדיודה . ( בנוסף לכך , נניח שהזרם הזורם בדפ"א הוא , 2 mA כלומר , התנגדות הנגד היא מרבית . נבחר נגד תיקני שהתנגדותו . 750 Q . נבדוק עתה אם התנגדות זו מאפשרת פעולה תקינה של הדיודה , כלומר , אס כאשר מופיע מתח מרבי במבוא F = 36 V והעומס מנותק , הזרם בדיודה אינו גדול מהזרם המרבי המותר בה . זרם זה נמוך מהזרם המרבי המותר בדיודה ולכן הדיודה שבחרנו מתאימה . אם הזרם המתקבל במשוואה ( 14-2 ) היה גדול מהזרם המרבי של הדיודה שנבחרה , היה צריך לבחור בדיודה בעלת זרם מרבי גדול יותר ( למעשה , היה צריך לבחור בדיודה בעלת הספק פיזור גבוה יותר . ( שאלה 14 . 3 חשבו את הספק הפיזור הדרוש של הנגד . R חישוב ההתנגדות של הנגד הטורי המחובר לדפ " א מתוך ההנחות לגבי נתוני הדפ'יא נקבל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר