עמוד:156

אופיין זרם-מתח מקורב של דיודת זנר באיור 14 . 4 מסורטט אופיין זרם-מתח מקורב של הדיודה במקדם אחורי - אזור הזנר . את הזרם האחורי לפני הפריצה , , h אי-אפשר לראות בגרף זה מפני שהזרם בעת ההולכה גדול ממנו פי 10 \ 1 A ) 1 , 000 לעומת ( 10 mA וגודלו בגרף יהיה , בקירוב , אפס . האופיין מתואר בגרף ( בקיתב סביר ) כקו ישר . לגרף יש שיפוע קבוע הנובע מכך שהדיודה בעלת התנגדות במצב הולכה אחורי . בגרף לא מצוינים ערכים - את הערכים עליכם להשלים על-פי נתוני הדיודה כפי שמפורט בשאלה . 14 . 2 שאלה 14 . 2 העתיקו את הגרף שבאיור 14 . 4 לדוח הניסוי . מצאו מתוך דף הנתונים של הדיודה , 1 N 751 A המובא באיור , 14 . 3 את ערכי המאפיינים המצוינים להלן והוסיפו אותם לגרף . א . מתח הזנר הנקוב , , V המסומן בגרף Vzr 1 ב . זרם הזנר הנקוב , / z המסומן בגרף ב- . / ' ^ ג . הזרם המרבי בדיודה , המסומן בגרף ב- ^ ןק - / איור 14 . 4 אופיין מקורב של דיודת זנר - ללא ערכים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר