עמוד:149

ביצוע הניסוי . 1 הרכיבו את מעגל הניסוי המתואר באיור 13 . 8 במשטח העבודה . החיבור של המחולל למעגל נעשה באמצעות הקבל # y 1 וזאת כדי לא לפגוע בנקודת העבודה הנקבעת , בין השאר , באמצעות הנגד . Rb 2 לולא ההינו מחברים את הקבל התנגדות המוצא של המחולל ( שהיא נמוכה מאוד ) הייתה מחוברת , למעשה , במקביל לנגד Rb 2 וכתוצאה מכך מקום נקודת העבודה לא היה כנדרש . למוצא המעגל מחוברים הקבל C 2 ושני נגדים . R -1 A ' , תפקידם של שלושת הרכיבים הוא לאפשר את קבלת צורות הגלים של המוצא ושל המבוא באותו חלון של משקף התנודות וזאת מכיוון שאי-אפשר להגביר בהגברה שונה , במשקף התנודות , את האותות המחוברים לשני המבואות . חיבור הקבל מאפשר למדוד את מתח המוצא ללא רמת מתח ישר . שני הנגדים , /? , ו- , /? יוצרים מחלק מתח המנחית את אות המוצא בשיעור היחס שבין הנגדים . אות המוצא שיימדד , אם כן , נמוך מאות המוצא בפועל על-פי יחס הנגדים של מחלק המתח . איור 13 . 8 מעגל מגבר פולט משותף כמגבר - מעגל בהדמיה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר